Programmering i Matten med åk 5

Under hösten och våren har eleverna i årskurs 5 på Videdalsskolan gjort sina egna spel i matematik. Deras uppdrag har varit att skapa ett spel som tränar de fyra räknesätten.
Eleverna har börjat med Addition och Multiplikation för att sen fortsätta med Subtraktion och avsluta med Division. Ordningen är bestämd utifrån hur väl du måste behärska kombinationen matematik och programmeringslogik.
Här under finns elevernas spel publicerade
5A