Teknik åk8 Programmering i Scratch

Eleverna i åk har under två veckor jobbat med teknik i NO. Ett av momenten har varit att skapa ett datorspel i programmeringsspråket Scratch. Som en del av redovisningen läggs elevernas spel ut här på skolans pedagogiska webbplats.

Elever som har en * före sitt nanm måste gå in på sitt projekt i Scratch och dela ut det.
8A


8B
             http://scratch.mit.edu/projects/21799674/#fullscreen

           http://scratch.mit.edu/projects/21799602/#editor

8C